Scroll Down

Down Arrow

Pou paran yo

OU NOUVO NAN PWOGRAM LAN? BYENVINI NAN FUTURE BOUND MIAMI!

Future Bound Miami se yon Pwogram (CSA -Children’s Savings Account) ki vle di Kont Epay pou Timoun, ki bay yon mwayen senp e efikas pou louvri yon kont epay pou ede timoun ou an preparel, pou inivèsite oubyen lòt opòtinite edikasyon apre lekòl segondè, lè li fin gradye.

Li kapab yon defi pou konseve pou edikasyon apre akouchman men komanse bone kapab fe tout diferans ki genyen nan fiti pitit ou a. Rechech montre ke timoun ki gen kont ekonomi ak tankou ti kom $ 1 yo gen plis chans yo pouswiv edikasyon postsecondary. Se poutet sa yon consortium de kominote san bi likratif te lanse pwogram Future Miami CSA a an kolaborasyon avek Lekol Piblik Konte Miami-Dade (M-DCPS). Inisyativ ekonomi sa a fet pou fe edikasyon apre aksesib ak avanse opotinite ekonomik pou fanmi yo ak timoun yo nan Konte Miami-Dade.

Tout elev ki kalifye nan Miami-Dade County Public Schools pral gen opotinite pou patisipe ak kreye yon kont ekonomi avek kontribisyon pwogram, kelkeswa nivo revni oswa estati imigrasyon. Pitit ou a merite pwospere ak rev gwo e nou kwe ke ekonomize pou rev sa yo fe yon gwo diferans.

Ou ka aprann plis sou rechech la deye kalite sa yo nan kont ak detay sou ki jan pwogram nou an kouri pa lekti nou an “Kesyon Yo Poze souvan” paj. Pitit ou a ap gen kont sa a jiskaske yo gradye lekol segonde pou nou ankouraje ou fe plis nan li! Depo nan patne bank nou an EdFed ap jwenn entere sou tan pou pi bone a ou komanse, pi bon an.

Lis lekol ki ap patisipe

Ada Merritt K-8 Center
Aventura Waterways Elementary
Avocado Elementary
Bel-Aire Elementary
Bent Tree Elementary
Bunche Park Elementary
Caribbean K-8 Center
Charles R Drew K-8 Sant
Charles Whyce Elementary
Citrus Grove Elementary
Comstock Elementary
Coral Terrace Elementary
Coral Way K-8 Center
Crestview Elementary
Cutler Ridge Elementary
David Fairchild Elementary
Dr. Edward I. Whigham Elementary
Dr. William A. Chapman Elementary
Earlington Heights Elementary
Edison Park K-8 Center
Emerson Elementary
Eneida M. Hartner Elementary
Ethel Koger Beckham Elementary
Flagami Elementary
Frederick Douglass Elementary
Goulds Elementary
Greenglade Elementary
Gulfstream Elementary
Hibiscus Elementary
HighLand Oaks Elementary
Holmes Elementary
Jack David Gordon Elementary
Jesse J. McCrary Jr. Elementary
Joe Hall Elementary
Joella Elementary
Kelsey L. Pharr Elementary
Kensington Park Elementary
Lenora B. Smith Elementary
Liberty City Elementary
Lillie C. Evans K-8 Center
Ludlam Elementary
Madie Ives Elementary
Marjory Stoneman Douglas Elementary
Maya Angelou Elementary
Melrose Elementary
Miami Heights Elementary
Myrtle Grove Elementary
Norland Elementary
Norwood Elementary
Olinda Elementary
Orchard Villa Elementary
Palm Springs North Elementary
ParkView Elementary
Parkway Elementary
Paul L. Dunbar K-8 Center
Phyllis R Miller Elementary
Phyllis Wheatley Elementary
Pine Lake Elementary
Pine Villa Elementary
Poinciana Park Elementary
Redland Elementary
Redondo Elementary
Riverside Elementary
Royal Green Elementary
Santa Clara Elementary
Scott Lake Elementary
Shadowlawn Elementary
Shenandoah Elementary
South Miami Heights Elementary
South Miami K-8 Center
Southside Elementary
Spanish Lakes Elementary
Sylvania Heights Elementary
Tousen Loveti Elemante
Village Green Elementary
West Homestead K-8 Center
Whispering Pines Elementary
Zora Neale Hurston Elementary


LI FASIL POU W ENSKRI. Kòmanse jodi a!

  • 1. Siyen epi retounen Fom Konsantman yo Voye Lakay ou Nan Lekol Pitit ou a
  • 2. Aktive Tracker Kont Epay ou atrave Potay Elev M-DCPS la
  • 3. Fè Premye Depo nan kont Future Bound Miami
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Lekol pitit ou a ap voye plis enfomasyon sou fason pou aktive kont yo pandan ane lekol la.

Aprann plis le ou li tiliv la.

Poukisa yon pwogram CSA?

  1. Miltipliye ekonomi ki gen pou fèt alavni yo, ak plis ankourajman ke yap ofri pandan tan ap pase.
  2. Fè pati de yon inisyativ ekonomi kominotè ki bay sipò, resous ak edikasyon finansye.
  3. Ogmante chans siksè akademik timoun ou an, e jwenn edikasyon apre lekòl segondè.
  4. Enspire yon konvèsasyon fanmi ak objektif alantou lajan ak ekonomi.

Kontribisyon Pwogram Yo Enkli:

  1. Just for opening your account, $25 was automatically deposited! If your child qualifies for free or reduced lunch, they received an additional $25, for a total of $50 free.
  2. Sign up for our newsletter below and follow us on social media to be the first to know about our upcoming program contribution opportunities!

EdFed logo

FE YON DEPO JODI A!

Sid Florida Edikasyon Federal Kredi Inyon (SFEFCU) se kounye a EdFed! Vizite yon branch tou pre ou epi fe yon depo nan kont Future Miami pitit ou a. Pou yon lis konple nan kote vizit branch: www.rebrand.ly/FBMdeposit

Ou ap bezwen non pitit ou a, non lekol yo a, ak nimewo ID elev yo.

Tcheke balans ou: Log sou Portal paran M-DCPS la epi klike sou lavni Bound Miami banye yo dwe otomatikman siyen nan Tracker Ekonomi ou.

RESOUS EDIKASYON FINANSYE:


Junior Achievement

Aktivite, videyo, ak leson pou tout laj soti nan patne edikasyon salklas nou an.


biznis timoun yo

Emmy-prim genyen seri televizyon sou antreprenarya, kouri yon biznis, ak edikasyon jeneral finansye. Sit la gen ladan tou klas gratis, jwet, ak liv.Patne konsotiyom nou an ofri resous finansye gratis tankou yon sel-on-yon sel antrene, kredi-bilding, ak preppare taks. Ranpli fom kontak la pou mande plis enfomasyon!


Next Finans pesonel

Plezi ak enteaktif jwet yo ilustra konsep finansye yo jwe ak tout fanmi an.

EdFed logoPwogram Jen yo pou tout laj nan patne bank nou an. Kontakte espesyalis relasyon kominote youthed@edfed.org pou plis enfomasyon!


Lari Sesame

Finans pou Kids: paj koloran, videyo, ak jwet soti nan karakte pi renmen Sesame Street ou nan panyol ak angle.Aktivite enprime nan panyol ak angle ki gen ladan istwa “Mons mons” sou konsep finansye.Lokalman ki baze sou ki pa peye-pwofi ki ofri klib ranfosman liv gratis fanmi, klas kourikoulom finansye ki baze sou estanda nasyonal pou elev K-12, ak yon sel-sou klas granmoun ak atelye.

Enskri pou lis adres nou an:

Tanpri mete ajou enfomasyon kontak ou a asire ou ke ou ap resevwa tout denye enfomasyon konsenan kont ekonomi pitit ou a atrave Future Bound Miami.

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Abonman

* endike obligatwa

AngleEspañolKreyol

(function($) {window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array();fnames[0]=’EMAIL’;ftypes[0]=’email’;fnames[1]=’FNAME’;ftypes[1]=’text’;fnames[2]=’LNAME’;ftypes[2]=’text’;fnames[4]=’PHONE’;ftypes[4]=’phone’;fnames[3]=’MMERGE3′;ftypes[3]=’text’;fnames[5]=’MMERGE5′;ftypes[5]=’dropdown’;}(jQuery));var $mcj = jQuery.noConflict(true);

Kesyon?

Pou plis enfomasyon, pale ak administrasyon lekol ou a oswa lonje lamen ba nou nan enfomasyon kontak ki nan lis anba a!