Siksè kòmanse ak Ekonomi

Yon opòtinite pou chak elèv reyisi
Children playing in a park

KIJAN SA FONKSYONE

Kòmanse bonè se kle nan zafè fè ekonomi pou reyisit pitit nou. Future Bound Evalyasyon Pou Timoun Yo (CSAs) se yon zouti ekonomi gratis pou edikasyon pou edikasyon apre ak kontribisyon pwogram yo, disponib pou elev kindegadenn kalifye pou ale nan Lekol Piblik Miami-Dade (M-DCPS). Aktive kont ou ak lekol pitit ou a ak nan de semen jiska $50 nan yon depo inisyal yo pral mete nan kont lan. Lekol pitit ou a ap voye plis enfomasyon sou fason pou aktive kont yo pandan ane lekol la.

Kiyès ki kalifye?

Future Bound Miami louvri pou elev kindegadenn yo ale nan lekol elemante ki manje nan douz lekol segonde nan Miami-Dade County Public Schools. Nan senk ane kap vini yo, objektif nou se fe pwogram sa a disponib pou tout elev kindegadenn kindegadenn yo ale nan lekol piblik nan M-DCPS.

Lis lekol ki ap patisipe

Ada Merritt K-8 Center
Aventura Waterways Elementary
Avocado Elementary
Bel-Aire Elementary
Bent Tree Elementary
Bunche Park Elementary
Caribbean K-8 Center
Charles R Drew K-8 Sant
Charles Whyce Elementary
Citrus Grove Elementary
Comstock Elementary
Coral Terrace Elementary
Coral Way K-8 Center
Crestview Elementary
Cutler Ridge Elementary
David Fairchild Elementary
Dr. Edward I. Whigham Elementary
Dr. William A. Chapman Elementary
Earlington Heights Elementary
Edison Park K-8 Center
Emerson Elementary
Eneida M. Hartner Elementary
Ethel Koger Beckham Elementary
Flagami Elementary
Frederick Douglass Elementary
Goulds Elementary
Greenglade Elementary
Gulfstream Elementary
Hibiscus Elementary
HighLand Oaks Elementary
Holmes Elementary
Jack David Gordon Elementary
Jesse J. McCrary Jr. Elementary
Joe Hall Elementary
Joella Elementary
Kelsey L. Pharr Elementary
Kensington Park Elementary
Lenora B. Smith Elementary
Liberty City Elementary
Lillie C. Evans K-8 Center
Ludlam Elementary
Madie Ives Elementary
Marjory Stoneman Douglas Elementary
Maya Angelou Elementary
Melrose Elementary
Miami Heights Elementary
Myrtle Grove Elementary
Norland Elementary
Norwood Elementary
Olinda Elementary
Orchard Villa Elementary
Palm Springs North Elementary
ParkView Elementary
Parkway Elementary
Paul L. Dunbar K-8 Center
Phyllis R Miller Elementary
Phyllis Wheatley Elementary
Pine Lake Elementary
Pine Villa Elementary
Poinciana Park Elementary
Redland Elementary
Redondo Elementary
Riverside Elementary
Royal Green Elementary
Santa Clara Elementary
Scott Lake Elementary
Shadowlawn Elementary
Shenandoah Elementary
South Miami Heights Elementary
South Miami K-8 Center
Southside Elementary
Spanish Lakes Elementary
Sylvania Heights Elementary
Toussaint L’ Ouverture Elementary
Village Green Elementary
West Homestead K-8 Center
Whispering Pines Elementary
Zora Neale Hurston Elementary

LI FASIL POU W ENSKRI. Kòmanse jodi a!

  • 1. Siyen epi retounen Fom Konsantman yo Voye Lakay pa Lekol Pitit ou a
  • 2. Aktive Tracker Kont Epay ou atrave Potay Elev M-DCPS la
  • 3. Fè Premye Depo nan kont Future Bound Miami
kòmanse jodi a isit la

Aprann plis sou ouveti kont ekonomi gratis ou kom byen ke konsey jeneral sou ekonomize pou lavni pitit ou a le li ap gade semine vityel nou ak Akademi Paran an! Vebiner yo ofri nan angle, panyol, ak Kreyol Ayisyen. Klike la a yo gade sesyon yo enfomasyon kounye a!

Fe yon Depo nan EdFed

(Fomelman li te ye kom Sid Florida Edikasyon Federal Kredi Inyon oswa SFEFCU)

Lis kote EdFed